Bazar zbraní | Podmínky inzerce

Tisk

Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou závazné Všeobecné obchodní podmínky používání inzertního portálu BAZAR-ZBRANI.com (dále jen Všeobecné podmínky), které nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Využívání služeb tohoto inzertního portálu je podmíněno bezvýhradným souhlasem uživatele (inzerenta) s těmito Všeobecnými podmínkami.

 • Inzertní portál BAZAR-ZBRANI.com je určen zejména pro zveřejňování informací o zamýšlených záměrech uživatelů formou občanské a firemní inzerce, za předpokladu dodržování těchto Všeobecných podmínek.
 • Využívání služeb inzertního portálu BAZAR-ZBRANI.com může být provozovatelem zpoplatněno.
 • Registrace uživatelů (inzerentů) je nepovinná! Inzerentům však poskytuje rozšířené možnosti při správě inzerátů, takže ji na portále BAZAR-ZBRANI.com doporučujeme. Registrovaní, ale i neregistrovaní uživatelé jsou povinni uvést platnou e-mailovou adresu, případně další údaje, které nemají charakter osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení inzerátu do příslušné kategorie.
 • Inzeráty mohou být vkládány pouze do relevantních kategorií odpovídajících jejich obsahu. Pokud inzerát splňuje podmínky pro zařazení do více kategorií, je možné jej do více kategorií zařadit.
 • Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů na různé předměty. Každý inzerát lze zveřejnit opakovaně, nicméně duplicitní inzeráty s totožným obsahem mohou být bez předchozího upozornění odstraněny provozovatelem bez náhrady.
 • Provozovatel může na základě vlastního uvážení omezit počet podávaných inzerátů do jedné kategorie. Není dovoleno vkládat do nadpisu nebo inzerovat služby totožného obsahu, jako je BAZAR-ZBRANI.com. Inzeráty porušující toto pravidlo budou bez předchozího upozornění odstraněny bez náhrady.
 • Podaný inzerát je přidán na inzertní portál BAZAR-ZBRANI.com ihned v okamžiku přidání inzerátu (s výjimkou placených služeb). V textu inzerátu může uživatel uvést (propagovat) jakýkoli způsob kontaktu (včetně www adresy), přičemž povinným údajem je platný e-mail.
 • Provozovatel portálu BAZAR-ZBRANI.com si vyhrazuje právo bez náhrady odstranit, či přesunout do jiné kategorie (podkategorie) jakýkoliv inzerát, který není vzhledem ke svému obsahu zařazený ve správné kategorii nebo podkategorii a to i bez předchozího oznámení uživateli (inzerentovi).
 • Provozovatel portálu BAZAR-ZBRANI.com nebo jím pověřená osoba si vyhrazuje právo odstranit bez náhrady jakýkoliv inzerát, který je v rozporu s platnými právními normami, dobrými mravy, nebo pokud to provozovatel uzná za vhodné i bez toho, aby to oznámil uživateli (inzerentovi).
 • Provozovatel portálu BAZAR-ZBRANÍ.com si vyhrazuje právo omezit, nebo zabránit přístupu uživatelů (inzerentů), kteří porušují tyto Všeobecné podmínky.
 • Uživatel si je vědom, že užívá inzertní portál BAZAR-ZBRANI.com na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
 • Na vyžádání oprávněných orgánů (POLICIE ČR apod.) poskytne provozovatel všechny dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.
 • Pokud není stanoveno jinak, provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli.
 • Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost portálu BAZAR-ZBRANI.com, její bezchybnou činnost a zajištění. Zároveň má právo odstavit inzertní portál BAZAR-ZBRANI.com bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.
 • Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s využíváním služeb na inzertním portálu BAZAR-ZBRANI.com, jakož i způsobených jeho nefunkčností, chybovostí, nezabezpečeností, činností uživatelů, třetích stran či z jiných důvodů.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah inzertního portálu BAZAR-ZBRANI.com a inzeráty, které byly přidány uživateli a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli, či třetími stranami.
 • Provozovatel může používat obsah inzerátů, jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu apod.), dle svého vlastního uvážení.
 • Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel mu je oprávněn zasílat za účelem marketingu informační, reklamní e-mailové nebo krátké textové zprávy. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat marketingové a jiné uvedené zprávy za účelem vytváření statistik o uživatelích jako celku, při různých cílených vlastních reklamních kampaních provozovatele, při organizování soutěží pro uživatele a při cílení reklamních kampaní třetích stran.
 • Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených předmětů uživatelů (inzerentů).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.
 • V případě změny ceny placených služeb, nemá tato změnha vliv na již uhrazené a realizované služby.
 • Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu BAZAR-ZBRANI.com bez náhrady.

Uživatel (inzerent) vyjadřuje souhlas s uvedenými Všeobecnými podmínkami a pravidly inzerce a na znak souhlasu označí položku "Souhlasím s všeobecnými obchodními a platebními podmínkami inzerce" při publikování inzerce na BAZAR-ZBARNI.com
 

Přihlášenínahoru